Gå till huvudinnehåll

Leveransvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR gällande från 2019-03-01
(Nerladdninga dokument Allmänna leveransvillkor)

Allmänna bestämmelser för leveranser av byggmaterial ABM 07, med följande tillägg:

Leveransvillkor
Fritt kundens normala leveransadress inom Sverige från HiKOKI Power Tools Sweden AB (HiKOKI nedan) centrallager, undantaget Bendof stationära armeringsmaskiner, vid ordervärde 7 000 kr netto per leveranstillfälle. Understiger order detta belopp eller vid andra leveransalternativ än ovan debiteras gällande fraktavgift* enligt separat prislista. För order understigande 1 000 kr netto debiteras småorderavgift* (Gäller ej reservdelar). Normalt emballage debiteras ej. Restorder levereras fraktfritt men sampackas om möjligt med annan order i den mån detta är möjligt. HiKOKI väljer distributör för leveranser från vårt centrallager och tillämpar ej mottagarfrakt.

Distributionstid
Normalorder distribueras från HiKOKI normalt inom två arbetsdagar från ordermottagande och snabborder inom 1 arbetsdag. Snabborder måste läggas före kl. 09:30 på orderdagen och avgår normalt från HiKOKIs centrallager samma dag och debiteras snabborderavgift*

Force Majeure
HiKOKI ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför HiKOKIs påverkan eller kontroll. Exempel är mobilisering, konflikter på arbetsmarknaden, konkurser, myndighetsbeslut etc.

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats. Dröjsmålsränta utgår fr om första dagen efter förfallodagen med referensräntan +12,70%. Produkter förblir HiKOKIs egendom till full betalning erlagts.

Fakturaavgift
För pappersfakturor tillkommer en avgift* per faktura. Fakturor som distribueras elektroniskt är avgiftsfria.

Returer
Returunderlag** skall fyllas i av kunden och alla returer skall vara förhandsgodkända av HiKOKI och märkas med returnummer som lämnats av kontaktperson hos HiKOKI. Retur godkänns ej om varan är anskaffningsvara, datummärkt eller om varan vid returtillfället ej lagerförs av HiKOKI (Inaktiv vara). Full kreditering sker i de fall HiKOKI kan ställas till ansvar. Returer understigande 400 kr netto eller varor äldre än sex månader godkänns ej. Endast produkter i obrutna, oskadade och omärkta originalförpackningar godkänns. Returavdrag med 25 % av nettofakturerat belopp vid leveranstillfället utgår vid retur. Ifylld returunderlag/returordersedel ska alltid medfölja returnerad vara. Returfrakt betalas alltid av godsavsändaren utom i de fall HiKOKI kan ställas till ansvar då HiKOKI betalar frakten.

Reklamation
Reklamation skall ske inom 8 dagar efter varumottagande.

Garanti
HiKOKI tillämpar normalt 3 års garanti för verktyg, batterier och laddare , utan krav på efterregistrering av kunden. Fullständiga garantivillkor återfinns på www.hikoki-powertools.se.

Reparation/Service
Service eller reparation av HiKOKI elverktyg, ska ske hos auktoriserad HiKOKI verkstad eller HiKOKIs egen Serviceavdelning. Service/reparation av Bendof sker enbart av HiKOKI utsedd serviceverkstad eller HiKOKIs Serviceavdelning. All reparation, service, modifiering eller inspektion får endast utföras av godkänd serviceverkstad, om så ej sker avsäger sig HiKOKI allt ansvar för eventuella garantiåtaganden.

Producentansvar
HiKOKI är anslutet till FPI (f.d. REPA) och El-Kretsen (www.el-kretsen.se).

Avgifterna för återvinning samt miljövårdsavgift är exkluderat i angivna listpriser för elektriska verktyg och tillkommer enligt nedan.

Tillkommande avgifter, exkl. moms:
Elskrotavgift: 1 kr per elverktyg

Miljövårdsavgift, NiCd:          
7,2V        9,6V      12V      14,4V      18V       24V
115:-       150:-    195:-    250:-      300:-    390:-

Priser
Priser i gällande prislista är angivna exklusive moms och övriga skatter/avgifter, dock gäller leveransdagens priser.

HiKOKI förbehåller sig rätten att ändra produkter eller priser utan föregående meddelande om inte annat avtalats, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

* Bilaga HiKOKI avgifter finns senaste version på www.hikoki-powertools.se.
** Returunderlag finns på www.hikoki-powertools.se eller rekvireras via kundservice

Avgifter

Bilaga HiKOKI avgifter gällande från 2019-03-01
(Nerladdning dokument Bilaga avgifter)

Senaste gällande versionen finns alltid på www.hikoki-powertools.se

Fraktavgift
150 kr per leverans debiteras då villkoren för fraktfri leverans inte är uppfyllda.

Småorderavgift
75 kr per order då ordervärdet understiger 1000 kr (Gäller ej reservdelar).

Direktorderavgift
200 kr per order som levereras direkt till annan adress än kundens ordinarie leveransadress

Snabborderavgift
200 kr per order som läggs innan 09:30 och skall avgå samma dag från HiKOKI lager.

Fakturaavgift
200 kr för varje pappersfaktura. PDF faktura är kostnadsfri.