Gå till huvudinnehåll

Garanti

Som en följd av Hitachis genomgående höga produktkvalité ger vi 36 månaders garanti från inköpsdatum för Hitachi elektriska och batteridrivna verktyg samt batterier och laddare, gällande material- eller produktionsfel

Inget krångel
- 3 års garanti på Hitachi el- och batteriverktyg, batterier och laddare!

Hitachi Power Tools inför 3 års garanti på Hitachi elverktyg och batteriverktyg från och med 1 december 2012.

NYHET! Från och med 1 oktober 2016 gäller även 36 månaders garanti på alla gas- och luftdrivna spikverktyg.

Garantin gäller även batterier och laddare från Hitachi. Den utökade garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund. 
Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av Hitachis outtröttliga arbete att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som är möjligt.

För Hitachi Park- & trädgårdsverktyg, batteridrivna, samt batterier och laddare inköpta från och med 1/12 2012, gäller tre års garanti.
Hitachi Park- & trädgårdsverktyg, bensindrivna för privat bruk, inköpta från och med 1/5 2015, gäller fem års garanti vid registrering. För proffesionell användning, uthyrnning eller ej registrering gäller två års garanti.

För Hitachi el- och batteriverktyg inköpta mellan 1/1 2010 och 1/12 2012 gäller två års garanti.

För övriga verktyg och tillbehör gäller ett års garanti.

Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. 
Detta gäller underförutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätten bortfaller om:
• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
• Användning av icke originaldelar
• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Hitachi
• Reparation är utförd av icke auktoriserad Hitachi serviceverkstad
• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

Registrering av bensinprodukter

Hitachi Power Tools inför utökad garanti för Hitachi bensindrivna park- och trädgårdsverktyg vid privat bruk, från och med 1 april 2014.

För att erhålla den förlängda garantin om 5 år måste du registrera ditt verktyg (se Garantisedel i menyn) via garantisedeln i butik.

Gällande garantivillkor för Hitachi bensindrivna park- & trädgårdsverktyg:
- inköpta från och med 1 april 2014 gäller 5 års garanti vid privat användning
- inköpta till och med 31 mars 2014 gäller 2 års garanti
- vid yrkesanvändning samt uthyrning gäller 2 års garanti från inköpsdatum

Garantin upphör att gälla vid användnng av icke originaldelar.
Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt - förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel.
Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätt bortfaller om:

  • Det periodiska underhåller ej har skötts enligt instruktionsbokens anvisningar
  • Fel som orsakats av service eller reparation utförts av icke auktoriserad serviceverkstad
  • Användning av icke Hitachi originaldelar
  • Skada som uppkommit av Hitachi ej godkänd tilläggsutrustning
  • Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
  • Kvitto/Faktura/Servicebok med inköpsdatum ej kan uppvisas

Kostnader som uppkommer i samband med garantianspråket, kompensation för tidsförlust, resor, hyreskostnader för ersättningsverktyg samt fraktkostnader ersätts ej.

Reservdelar som slits p.g.a. naturligt slitage ersätts inte. Tändstift, bränslefilter, luftfilter, startsnöre, skärande utrustning och centrifugalkoppling ersätts endast om de behövs bytas som en del i garantireparation.

Garantisedel

Här laddar du ner gällande Garantisedel för underhållsservice

Garantisedel-bensindrivna-5ar.pdf