Gå till huvudinnehåll

Användarvillkor

Användarvillkor för hikoki-powertools.se 
och vår webbshop

Villkoren gäller när du använder dig av hikoki-powertools.se och dess tjänster som webbshop.

HiKOKI Power Tools Norway AS och dess moderbolag, dotterbolag och andra företag i koncernen står för hemsidan och de tjänster som finns på HiKOKIs webbplats i enlighet med gällande villkor. Du kan kontakta hikoki-powertools.se på mail [email protected] eller tel. 08-59899900

Alla användarvillkor gäller vid tillgång och användning av webbplatsen och all befintlig information, material, produkter och tjänster som finns tillgängliga här.

Genom att besöka webbplatsen samt vid inloggning i webbshop, samtycker du till användarvillkoren, vilka är ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till villkoren ska du inte använda denna webbplats.

Användarvillkoren kan ändras av HiKOKI Power Tools Sweden AB utan avisering. Gällande användarvillkor finns alltid uppdaterade och tillgängliga på hikoki-powertools.se. Om du inte har tillgång till användarvillkoren via internet kan vi vid förfrågan delge dig via e-post.

Produkter och tjänster
hikoki-powertools.se är öppet dygnet runt. Dock kan det inträffa att vi tillfälligt stänger ner webbplatsen och webbshop på grund av underhåll. Du kan enbart hitta information och köpa produkter när sidan och webbshopen är öppen och tillgänglig. 

Alla hänvisningar, information, material, produkter eller tjänster som tillhandahålls via denna webbplats är endast avsedda att användas i informationssyfte. Samtlig information, bilder, fakta, videos och övrigt innehåll och tjänster kan utan föregående avisering ändras av HiKOKI Power Tools.

Webbplatsen är kommersiell och riktar sig därför inte till barn och ungdom under 18 år.

Webbshop
I webbshop är du skyldig att lämna korrekt beställare med kundnummer samt leveransadress för produkterna. Fullständig information finns i våra allmänna leveransvillkor.

Upphovsrätt
Denna webbplats med grafiskt innehåll, information, text, produkter, organisation och annat som har med denna webbplats att göra är enligt gällande regler för upphovsrätt och tillhör HiKOKI och är skyddat i enlighet med lagarna för upphovsrätt och varumärken, utan undantag.

Om inte annat framgår på webbplatsen, får innehåll inte användas, kopieras, reproduceras, distribueras, återges, laddas ner, skrivas ut, modifieras eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande har getts av HiKOKI. Tillstånd ges att i nödvändig utsträckning lagligt tillgå och använda webbplatsen och/eller uppgifter, material, produkter, tjänster som finns på platsen att visa upp, ladda ner, arkivera eller skriva ut delar av webbplatsen, förutsatt att inga ändringar görs i materialet och att du betraktar upphovsrätten och äganderätten. Åtföljs inte detta dras tillstånd automatiskt in och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

HiKOKI Power Tools förbehåller sig rätten att, utan vidare besked, kontrollera besökare av hemsidan samt att omedelbart avbryta eller begränsa användarens tillgång om misstanke av otillåten användning eller sabotage görs. Vid sådana händelser kommer HiKOKI Power Tools omedelbart att vidta rättsliga åtgärder utan skyldighet att informera användaren om vidtagen åtgärd.

HiKOKI Power Tools ansvarar inte för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada eller förlust av information, bilder, texter, videos etc. till följd av svårighet eller omöjlighet att använda dator i samband med nerladdning av material och information.

HiKOKI Power Tools ger dig tillgång att använda denna webbsida för personligt bruk.

Se fullständig information om: CookiesDataskyddRättslig information

HiKOKI Power Tools 01.12.2020