Gå till huvudinnehåll

Garanti

Som en följd av HiKOKIs genomgående höga produktkvalité ger vi 36 månaders garanti från inköpsdatum för HiKOKI elektriska och batteridrivna verktyg samt batterier och laddare, gällande material- eller produktionsfel

Inget krångel
- 3 års garanti på HiKOKI el- och batteriverktyg, batterier och laddare!

Gäller även på HiKOKI park-/trädgårdsverktyg samt alla gas- och luftdrivna spikverktyg.

Garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund. 
Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av HiKOKIs outtröttliga arbete att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som är möjligt.

HiKOKI bensindrivna Park- & trädgårdsverktyg för privat bruk, inköpta från och med 1/5 2015, gäller fem års garanti vid registrering. För proffesionell användning, uthyrnning eller ej registrering gäller två års garanti.

För övriga verktyg och tillbehör i HiKOKIs sortiment gäller ett års garanti.

Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. 
Detta gäller underförutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätten bortfaller om:
• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
• Användning av icke originaldelar
• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Hitachi
• Reparation är utförd av icke auktoriserad Hitachi serviceverkstad
• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas