Gå till huvudinnehåll

Spikverktyg

FEL MÖJLIG ORSAK CHECKLISTAÅTGÄRD

Spik/klammer
blir inte utskjutet

SPIK:
• Laddat med fel spik/klammer
• Laddat med defekt spik/klammer
(för stort huvud, fel vinkel etc.)
• Spiker har kilt seg
• Kontrollera att magasinet är laddat med rätt spik/klammer
• Kontrollera att spik inte har fastnat/är fastkilad
• Använd rätt spik/klammer
• Ta bort defekt spik/klammer och ersätt med nya
• Ta bort spik som fastnat/är fastkilad
SPIKFÖRING:
• Defekt fot
• Onormal spikrföring (böjd eller defekt)
• Onormal magasinfjäder(sliten eller defekt)
• Ett fragment/smuts är fastkilat i spikföringen
• Kontrollera ulösarfoten 
• Kontrollera ev. onormaliteter (slitage, böjd, deformerad, defekt etc. )
• Reparera eller byt ut defekta delar 
• Ta bort fastnat fragment
MAGASIN:
• Trångt eller för brett magasinspår 
• Sliten frammatning/spikmatning 
• Onormalt förningsspår till stämpelföring (böjd, deformerad eller defekt)
• Ett fragment/smuts är fastkilat i magasinet
• Fyll magasinet och kontrollera att spik/klammer glider fritt
STÄMPEL:
• För lågt lufttrckk
• Sliten stämpelring
• Defekt stämpeldämpare
• Defekt dämpare (deformerad, sliten eller defekt)
• Defekt O-ring (felmonterad, sliten eller defekt)
• Defekt stämpel (böjd, deformerad eller defekt)
• Testa spikverktyget utan spik/klammer och kontrollera att stämpeln glider tillbaka • Kontrollera kompressor
• Kontakta auktoriserad verkstad
Spik/klammer böjer
sig vid inskjutning
• Spik/klammer glider inte rätt i stämpelföringen
• Laddat med fel spik/klammer
• Laddat med defekt spik/klammer
(för stort huvud, fel vinkel etc.)
• Kontrollera att magasinet är laddat med rätt spik/klammer • Använd rätt spik/klammer
• Ta bort defekt spik/klammer och ersätt med nya 
• Ta bort eventuellt framgent/smuts
• Sliten stämpel • Kontrollera om stämpeln är sliten • Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Trävirket är för hårt • Kontrollera om spik/klammer böjs i mjukare trävirke • Kontakta auktoriserad serviceverkstad
Spik/klammer går
inte helt genom
materialet
(spikhuvudet sticker ut)
• Lufttrycket är för lågt • Kontrollera lufttrycket • Justera lufttrycket (6 - 7 bar)
• Sliten eller defekt stämpel • Testa spikverktyget utan spik/klammer och kontrollera att stämpeln sticker fram i stämpelföringen 
• Kontrollera om stämpeltoppen är sliten
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Spikverktygets djupjustering är okorrekt eller felinställt • Justera till passande djup
• Defekt stämpelring (slittage eller defekt)
• Defekt cylinder (slitage eller yttre skador)
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
GASDRIVNA SPIKVERKTYG (följ schema ovan för ytterligare info)
FEL MÖJLIG ORSAK CHECKLISTA ÅTGÄRD
Verktyget fungerar inte • Batteriet är inte laddat (antänder inte gasen) • Kontrollera att batteriet inte är urladdat • Sätt batteriet på laddning
• Gasspatronen är tom på gas • Kontrollera att det är gas i patronen • Byt gaspatronen mot en ny
• Defekt ventil • Kontrollera ventilens tillstånd • Byt ut ventilen
• Behöver smörjas/rensas 
• En nosdel är fastkilad
• Kontrollera om stämpel är tillbakaförd • Demonteras, rensas och smörjs i förhållande till servicemanualen