Gå till huvudinnehåll

Kompressorer

FEL MÖJLIG ORSAK CHECKLISTA ÅTGÄRD
Kompressorn vill inte starta • Ingen ström
• Säkringen har gått
• Öppen brytare
• Öppen termisk överbelastning
• Defekt pressostat
• Defekt kondensator
• Är ledning koplat till eluttag?
• Kontrollera säkring
• Kontrollera brytarposition
• Koppla till eluttag
• Återställ eller byt säkring
• Nollställ brytare
• Motorn återstartar när den är kall (ca. 15 min)
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
Motorn låter, men
går inte eller går sakta
• Låg spänning
• Defekt kondensator
• Defekt ventil eller tryckvakt
• Komprimerad luft i cylinder
• Tom på kompressorolja
• Kontrollera spänning med voltmeter • Sjekk oljenivå
• Minimum 220V - kontakta serviceverkstad
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Vrid tryckvakten till "Off" i 15 sek. Därefter "On"
• Etterfyll godkänd kompressorolja
Säkringen går hela tiden

• Feel säkringstorlek eller överbelastning 
• Defekt säkerhetsventil
• Tom på kompressorolja

• Kontrollera om säkringen är rätt

• Kontrollera oljenivå
• Koppla ur annan elektrisk utrystning eller koppla kompressorn till egen säkring
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Etterfyll godkänd kompressorolja
Den termiske
överbelastningssäkringen slår av hela tiden

• Låg spänning
• Igensatt luftfilter
• Problem med ventilation/för hög rumstemperatur 
• Tom på kompressorolja
• Defekt termosäkring
• Kontrollera spänning med voltmeter
• Kontrollera luftfilter
• Kontrollera ventilation och temperatur
• Kontrollera oljenivå
• Minimum 220V - kontakta serviceverkstad
• Byt luftfilter
• Flytta kompressorn till ett ventilerat område 
• Efterfyll godkänd kompressorolja
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
Tanktrycket faller när kompressorn slår av • Läckage i, eller lösa kopplingar 
• Avtappningsventil är inte låst
• Läckage i, eller defekt avtappningsventil 

• Defekt returventil

• Kontrollera om koppling är lös eller läcker 
• Kontrollera om avtappningsventil är öppen  
• Kontrollera läckage i avtappningsventil 
OBS! Töm tanken på luft först!

• Skruva åt lösa kopplingar med gängtape 
• Lås avtappningsventil 
• Töm tanken på luft(!!!) och demontera avtappningsventil. Byt ut om nödvändigt 
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
Vatten/kondens i den komprimerade luften • Kondensvatten i tanken
• Hög luftfuktighet
• Tätt luftfilter
• När dränerades tanken sist?
• Kontrollera ventilation och temperatur
• Kontrollera luftfilter

• Dränera tanken
• Flytta kompressorn till ett bra ventilerat område
• Byt luftfilter

Kompressorn går oavbrutet • Defekt pressostat
• Överförbrukning av luft (för liten för verktyget)

• Läckage
• Kontrollera tryckregulator
• Är kompressorn anpassad för användning till verktyget som används? 
• Byt tryckregulator 
• Använd luftdrivet verktyg som kräver mindre luft eller använd kompressor som genererar mer luft
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
Kompressorn vibrerar • Lösa monteringsbultar
• Slitna, defekta eller löse hjul
• Kontrollera om bultarna är lösa 
• Kontrollera hjulen
• Dra åt monteringsbultarna 
• Dra åt hjulbultarna eller byt hjul om nödvändigt
Luftutsläpp är lägre än normalt • Läckage i, eller lösa kopplingar 
• Avtappingsventil är inte låst
• Tätt luftfilter
• Defekt pressostat
• Kontrollera om koppling är lös eller läcker 
• Kontrollera om avtappingsventil är öppen 
• Kontrollera luftfilter
• Dra åt lösa kopplingar med gängtape 
• Lås avtappingsventil
• Byt luftfilter
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad