Gå till huvudinnehåll

Hydrauliska maskiner

FEL MÖJLIG ORSAKCHECKLISTAÅTGÄRD
Maskinen startar inte • Kolborstar
• Borsthållare
• Kontrollera omfång av slitage
• Kontrollera om det är smuts i borsthållarna
• Byt kolborstar
• Rengör borsthållare och sätt in kolborstarna igen
• Kabel/strömledning

• Kontrollera om synliga skador, brått eller slitage finns
• Kontrollera om kabeln är ansluten till eluttag

• Bytkabel/strömledning
• Anslut kabel till eluttag
Maskinen klipper inte • Returventil • Inte ordentligt stängd 
• Defekt O-ring (felmonterad, sliten eller defekt)
• Skruva åt returventilen 
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad

• Hydraulikolja
• Kontrollera oljenivå (ska vara fullt)
• Kontrollera om synliga luftbubblor finns
• Efterfyll hydraulikolja
• Luft ut och efterfyll  hydraulikolja
(repeteras till all luft är borta)
• Klippstämpel • Kontrollera om axel eller skärets baksida är smutsig/oren 
• Kontrollera om skada på klippstämpel finns
• Rengjör grundligt 
• Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Slitage på stämplar, tätningar eller ventiler • Kontrollera om synliga skador, brått eller slitage finns • Kontakta auktoriserad serviceverkstad
Generellt • Smuts/damm/
partiklar
• Kontrollera luftintag till motor
• Kontrollera klippdel
• Blås rent
• Ta bort eventuell smuts
• Mothållarbult

• Kontrollera synliga skador/böjning 
• Kontrollera justering för armeringsjärnets tjocklek

• Blås rent
• Ta bort eventuell smuts