Gå till huvudinnehåll

Batteriverktyg

FEL

MÖJLIG ORSAK

CHECKLISTA

ÅTGÄRD

Maskinen startar inte

• Batteriet inte laddat
• Defekt batteri

• Kontrollera att batteriet inte är urladdat  
• Kontrollera att batteriet tar laddning

• Batteriet sätts på laddning 
• Reset eller byt batteri

• Defekt laddare
• Kabel/
strömledning

• Kontrollera om lampan lyser 
• Kontrollera om synliga skador, brått eller slitage finns 
• Kontrollera att kabeln är kopplat till eluttag

• Byt laddare
• Byt kabel/strömledning 
• Koppla kabel till strömuttag

• Kolborstar

• Kolborsthållare

• Kontrollera omfång av slitage 
• Kontrollera om borstarna glider lätt i föringen
• Kontrollera om det är smuts i borshållarna

• Byt kolborstar
• Rengör borstföring
• Rengör borshållare och sätt in kolborstarna igen

• Defekt ankare

• Luktar det bränt?

• Kontakta auktoriserad verkstad

Lampa och indikatorer fungerar inte

• Defekt elektronik

• Fungerar batteriindikator och lampa?

• Kontakta auktoriserad verkstad

Ojämn hastighet/en hastighet

• Defekt brytare
• Smutsig eller defekt växelskifte (High/Low)

• Kontrollera att brytaren glider fritt i bägge lägen

• Kontakta auktoriserad verkstad
• Rengör glidspår

Maskinen slirar

• Defekt växel
• Smutsig eller defekt växelskifte (High/Low)

• Testa maskinen i både hög- och lågväxel
• Kontrollera om brytaren glider fritt i bägge lägen

• Kontakta auktoriserad verkstad
• Rengör glidspår

Maskinen presterar inte som tänkt

• Användning av fel tillbehör/maskin
• Maskinen är inte lämpad för detta ändamål

• Kontrollera att rätt tillbehör används 
• Är maskinen kraftig nog för jobbet? 
• Luktar det bränt?

• Använd rätt tillbehör/verktyg 
• Använd maskin lämpad för ändamålet 
• Kontakta auktoriserad verkstad