Gå till huvudinnehåll

Elektriska verktyg

FEL MÖJLIG ORSAKCHECKLISTA ÅTGÄRD
Maskinen startar inte • Maskinen är överbelastad • Luktar det bränt? • Kontakta auktoriserad serviceverkstad
• Kabel/strömledning • Kontrollera om synliga skador, brått eller slitage finns
• Kontrollera att kabeln är ansluten till eluttag

• Byt kabel strömledning
• Anslut kabel till eluttag

• Kålborstar

• Borsthållare
• Kontrollera omfång av slitage 
• Kontrollera om borstarna glider lätt i föringen
• Kontrollera om det är smuts i borshållarna
• Byt kolborstar
• Rengör borstföringen
• Rengör borsthållare och sätt in kolborstarna igen
Luktar bränt • Igensatt luftinftag • Kontrollera luftintag • Rengör / blås rent
(Verktyget får inte vara igång)
• Kolborstar • Kontrollera omfång av slitage • Byt kolborstar
• Smuts i maskinen • Kontrollera om synligt damm och smuts finns • Rengör / rena / blås rent
• Användning av fel tillbehör/maskin
• Maskinen är inte lämpad för detta ändamål
• Kontrollera att rätt tillbehör används
• Är maskinen kraftig nog för jobbet?

• Använd rätt tillbehör/verktyg
• Använd maskin lämpad för ändamålet

Säkringarna går hela tiden • Fel säkringsstorlek/överbelastning • Kontrollera att säkringen är rätt • Koppla bort annat verktyg eller anslut verktyget till annan säkring