Gå till huvudinnehåll

Registrering av bensinprodukter

HiKOKI PowerTools utökade garanti för HiKOKI bensindrivna park- och trädgårdsverktyg vid privat bruk

För att erhålla den förlängda garantin om 5 år måste du registrera ditt verktyg (se Garantisedel i menyn) via garantisedeln i butik.

Gällande garantivillkor för HiKOKI bensindrivna park- & trädgårdsverktyg:
- inköpta från och med 1 april 2014 gäller 5 års garanti vid privat användning
- inköpta till och med 31 mars 2014 gäller 2 års garanti
- vid yrkesanvändning samt uthyrning gäller 2 års garanti från inköpsdatum

Garantin upphör att gälla vid användnng av icke originaldelar.
Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt - förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel.
Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätt bortfaller om:

  • Det periodiska underhåller ej har skötts enligt instruktionsbokens anvisningar
  • Fel som orsakats av service eller reparation utförts av icke auktoriserad serviceverkstad
  • Användning av icke Hitachi originaldelar
  • Skada som uppkommit av Hitachi ej godkänd tilläggsutrustning
  • Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
  • Kvitto/Faktura/Servicebok med inköpsdatum ej kan uppvisas

Kostnader som uppkommer i samband med garantianspråket, kompensation för tidsförlust, resor, hyreskostnader för ersättningsverktyg samt fraktkostnader ersätts ej.

Reservdelar som slits p.g.a. naturligt slitage ersätts inte. Tändstift, bränslefilter, luftfilter, startsnöre, skärande utrustning och centrifugalkoppling ersätts endast om de behövs bytas som en del i garantireparation.